عطر ادب نمایش بهترین اثرات (شعر. داستان.دل نوشته) اساتید و شما + آموزش داستان و شعر نویسی (ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) http://atreadab.mihanblog.com 2020-09-26T05:50:12+01:00 text/html 2015-04-10T19:30:00+01:00 atreadab.mihanblog.com مهدی شاهد چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی http://atreadab.mihanblog.com/post/497 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی<BR>به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ز تو دارم این غم خوش ، به جهان از این چه خوشتر<BR>تو چه دادی ام که گویم که از آن به ام ندادی ؟</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>چه خیال میتوان بست و کدام خواب نوشین<BR>به از این در تماشا که به روی من گشادی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>تویی آنکه خیزد از وی همه خرمی و سبزی<BR>نظر کدام سروی ؟ نفس کدام بادی ؟</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>همه بوی آرزویی مگر از گل بهشتی<BR>همه رنگی و نگاری ، مگر از بهار زادی ؟</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ز کدام ره رسیدی ز کدام در گذشتی<BR>که ندیده دیده ناگه به درون دل فتادی ؟</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>به سر بلندت ای سرو که در شب ِ زمین کَن<BR>نفس ِ سپیده داند که چه راست ایستادی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>به کرانه های معنی نرسد سخن چه گویم<BR>که نهفته با دلِ سایه چه در میان نهادی ؟ <BR>"استاد ابتهاج(سایه)"</FONT></P> text/html 2015-04-09T19:30:00+01:00 atreadab.mihanblog.com مهدی شاهد سال نو مبارک http://atreadab.mihanblog.com/post/496 <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>سلام بر دوستان شاعر و نویسنده</FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>سال نو (با تاخیر بسیار) مبارک!هرچند ما شنیدیم که می گویند تا زمانی که توت بر زمین بیافتد عید است!!!<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در ضمن انجمن ادبی دانش آموزی تنها مختص دانش آموزان نیست و ما ها هم می تونیم شرکت کنیم.</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>زمان : برادران : سه شنبه ها ساعت 16-18 <BR></FONT><FONT color=#ff0000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>خواهران : چهارشنبه 16 - 30/</FONT><FONT color=#ff0000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>17</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3 face=Arial>مکان : پژوهشکده ی شهید مطهری ( واقع در خیابان امام،نرسیده به چهارراه شریعتی،جنب دبیرستان فردوسی)</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3 face=Arial></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ممنون دوستان سال نوی خوبی داشته باشید</FONT></P> text/html 2015-03-17T19:22:22+01:00 atreadab.mihanblog.com مهدی شاهد انجمن دانش آموزی http://atreadab.mihanblog.com/post/495 <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>سلام</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>انجمن شعر و داستان دانش آموزی </FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial>زمان :<BR>برادران : سه شنبه ها از ساعت&nbsp;16-18<BR>خواهران : چهارشنبه ها از ساعت&nbsp;16-30/17</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial>مکـــــان :</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial>پژوهش سرای شهید مطهری جنب دبیرستان فردوسی(ما بین باغ فجر و چهارراه شریعتی)</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Arial>***حضور برای دانشجویان هم آزاد است</FONT></P> text/html 2015-03-05T05:18:05+01:00 atreadab.mihanblog.com محمد بزرگپور انجمن http://atreadab.mihanblog.com/post/494 <span style="line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);">سلام دوری و دل تنگی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);">لطفا بازگشایی انجمن ادبی دانش آموزی ناحیه 2 را در پژوهشسرا واقه در دبیرستان فردوسی اطلاع رسانی فرموده و خود و دوستانتان تشریف بیاورید. خواهران : چهارشنبه 4- 5</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);">برادران : 3-5&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);">امكان تغییر زمان با هماهنگی اعضای انجمن هست.</span> <div><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 204);">((نقل از جناب آقای: اباصلت))</span></div> text/html 2015-03-05T05:17:54+01:00 atreadab.mihanblog.com محمد بزرگپور انجمن http://atreadab.mihanblog.com/post/493 <span style="line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);">سلام دوری و دل تنگی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);">لطفا بازگشایی انجمن ادبی دانش آموزی ناحیه 2 را در پژوهشسرا واقه در دبیرستان فردوسی اطلاع رسانی فرموده و خود و دوستانتان تشریف بیاورید. خواهران : چهارشنبه 4- 5</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);">برادران : 3-5&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"><span style="line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);">امكان تغییر زمان با هماهنگی اعضای انجمن هست.</span> <div><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 204);">((اباصلت))</span></div> text/html 2015-01-02T18:34:06+01:00 atreadab.mihanblog.com مهدی شاهد پر میکشم از پنجره ی خواب تو تا تو http://atreadab.mihanblog.com/post/492 <P align=center><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پر میکشم از پنجره ی خواب تو تا تو<BR>هر شب من و دیدار، در این پنجره با تو</FONT> </FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>از خستگی روز همین خوابِ پُر از راز<BR>کافی ست مرا،ای همه‌ی خواسته ها تو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>دیشب من و تو بسته ی این خاک نبودیم<BR>من یکسره آتش،همه ذرات هوا تو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>بیدارم اگر دغدغه‌ی روز نمی کرد<BR>با آتشمان سوخته بودی همه را تو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پژواک خودم بودم و خود را نشنیدم<BR>ای هرچه صدا ، هرچه صدا ، هرچه صدا - تو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>آزادگی و شیفتگی ، مرز ندارد<BR>حتی شده ای از خودت آزاد و رها تو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>یا مرگ و یا شعبده بازانِ سیاست؟<BR>دیگر نه وُ هرگز نه، که یا مرگ که یا تو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>وقتی همه جا از غزل من سخنی هست<BR>یعنی همه جا - تو، همه جا - تو، همه جا - تو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پاسخ بده ازاین همه مخلوق چرا من؟<BR>تا شرح دهم، از همه ی خلق چرا تو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=Arial>"محمدعلی بهمنی"</FONT></P> text/html 2014-09-19T19:30:00+01:00 atreadab.mihanblog.com مهدی شاهد ***سومین دوره ی جایزه داستان بیهقی*** http://atreadab.mihanblog.com/post/491 <div class="CenterPost2"> <div class="CenterPost2"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; <br></font><div align="center"><div id="mainPlace_WI_31_lblTitr" class="titleDetail cBlu f22 fBNZN fBld alR" style="line-height: 120%"><font size="3" color="#CC0000">مهلت ارسال آثار به جایزه بیهقی تمدید شد</font></div> <div id="mainPlace_WI_31_lblSotitr" class="titleDetail f13"><font size="3" color="#CC0000">سومین دوره جایزه داستان بیهقی ضمن اعلام اسامی داوران مرحله دوم، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جایزه را تا<b><font size="5"> 15 آبان ماه</font></b> تمدید کرد.</font></div></div><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br><br></font> <p class="CenterPost2" align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8140370018/bey.jpg"></font></p> <div class="CenterPost2"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"></font></div> <p class="CenterPost2"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"></font>&nbsp;</p> <p class="CenterPost2"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">سومین جایزه داستان بیهقی برگزار می شود. </font></p> <p><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">انجمن داستان بیهقی برای سومین سال پیاپی جایزه داستان کوتاه برگزار می کند،&nbsp;تمامی&nbsp;علاقه مندان می توانند طبق ضوابط اعلام شده در فراخوان در این جایزه شرکت کنند.&nbsp;این دوره نیز چون دوره های گذشته در دو مرحله داوری و اسامی داستانهای راه یافته به مرحله دوم در سایت انجمن داستان بیهقی منتشر خواهد شد.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">شایان ذکر است طی دو دوره گذشته تعداد 1937 داستان از سراسر ایران و هم چنین از حدود 12 کشور دیگر در این جایزه داوری شده و آیین پایانی هر دوسال با حضور تعداد قابل از توجهی از نویسندگان، منتقدین، هنرمندان و دیگر علاقه مندان برگزار گردیده است.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ضوابط برگزاری سومین دوره جایزه داستان بیهقی به شرح زیر است:</font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;جایزه داستان بیهقی در حوزه داستان کوتاه برگزار می گردد</font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;شرکت کنندگان می توانند حداکثر دو اثر به منظور داوری ارسال کنند</font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;حداکثر کلمات ارسالی داستانها 4500 است و داستانها باید در نرم افزار&nbsp;word&nbsp;&nbsp;تایپ شوند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;لازم است شرکت کنندگان اطلاعات شخصی و آدرسهای دسترسی خود را به صورت جداگانه و ضمیمه داستان خود به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند</font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">- داستانهای ارسالی پیش از این در هیچ جشنواره ای برگزیده نشده باشند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;شرکت کنندگان آثار خود را به آدرس زیر ارسال کنند:</font></p> <p dir="rtl"><a href="mailto:bayhaqistory@gmail.com" target="_blank"><font size="3" color="#a90000" face="arial,helvetica,sans-serif">bayhaqistory@gmail.com</font></a></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;آخرین مهلت ارسال آثار 15آبان ماه است و این زمان تمدید نخواهد شد.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">هم چنین شرکت کنندگان می توانند دیگر جزییات برگزاری این جایزه و اخبار آن را از طریق سایت انجمن داستان بیهقی به آدرس&nbsp;</font><a href="http://wwww.bayhaqi-story.ir/" target="_blank"><font size="3" color="#a90000" face="arial,helvetica,sans-serif">wwww.bayhaqi-story.ir</font></a><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; دنبال کنند.</font></p> <p dir="rtl"><span style="TEXT-DECORATION: underline"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">تلفن دبیرخانه:&nbsp;</font><a href="tel:09383389643" target="_blank"><font size="3" color="#a90000" face="arial,helvetica,sans-serif">09383389643</font></a></span></p></div></div> text/html 2014-09-08T14:30:00+01:00 atreadab.mihanblog.com مهدی شاهد خداحافظ، اگر با من سلام دیگری باشد http://atreadab.mihanblog.com/post/490 <div align="center"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img class="size-thumbnail wp-image-6681 alignnone" title="Javid_Seyfi" src="http://www.aghrabe.com/wp-content/uploads/2013/09/Javid_Seyfi-150x150.jpg" alt="" height="184" width="184"><br><br>خداحافظ، اگر با من سلام دیگری باشد<br>نگاهم نیز باید یک نگاه بهتری باشد<br><br>من و تو آخرین عاشقان بودیم و بگسستیم<br>بگو با عشق بعد از این به فکر مشتری باشد<br><br>قدم برداشتن کافیست رقص دامنت را، باد<br>خودش همواره باید در کمین روسری باشد<br><br>نگاهت آتشم زد تــُرک من! تبریز خواهد سوخت<br>در این سرما اگر رقصیدنت هم آذری باشد<br><br>اگرچه من بدم، گرچه تو حق داری ولی مگذار<br>کسی بین من و تو در لباس داوری باشد<br><br>کتاب آورده ام، پای غزل ها را تو امضاء کن<br>که باید این چنین اعجاز را پیغمبری باشد</font><br><br>شعر : استاد جاوید سیفی<br></div> text/html 2014-06-19T11:02:45+01:00 atreadab.mihanblog.com محمد بزرگپور چقدر تاریک.... http://atreadab.mihanblog.com/post/489 <p> کسی اینجا هس ؟؟؟؟</p><p>از عطر ادبی ها ...</p><p>&nbsp;</p> text/html 2013-12-05T07:27:28+01:00 atreadab.mihanblog.com مهدی شاهد فراخوان دومین دوره جایزه داستان بیهقی http://atreadab.mihanblog.com/post/487 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=" "><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>انجمن داستان بیهقی با پشتوانه یک دوره برگزاری جایزه داستان کوتاه، دومین دوره جایزه خود را در جهت گسترش و زمینه‌سازی برای ادبیات داستانی و بهره‌گیری از توان داستان‌نویسی کشور و کشف استعدادهای مختلف این حوزه برگزار می‌کند. دومین دوره جایزه بیهقی همچون دوره پیشین در دو مرحله به داوری گذاشته می‌شود و طی این فراخوان از داستان‌نویسان ایرانی در سراسر جهان دعوت می‌کند تا داستان‌های خود را براساس ضوابط و مقررات زیر به این جایزه ارسال کنند.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt">1-<SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 7pt"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>جایزه داستان بیهقی در حوزه داستان کوتاه برگزار می‌شود.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt">2-<SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 7pt"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>شرکت کنندگان می‌توانند حداکثر </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>2</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA> اثر را جهت داوری ارسال کنند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt">3-<SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 7pt"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>حداکثر کلمات داستان ارسالی 4000 کلمه است.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt">4-<SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 7pt"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>داستان‌ها باید در محیط </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>2003- 2007)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>WORD</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>) ارسال شوند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt">5-<SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 7pt"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>نام، نام خانوادگی، نام داستان، سن، شهر و استان محل سکونت، آدرس دقیق پستی، پست الکترونیکی و شماره تلفن در صفحه‌ای جداگانه ضمیمه داستان در پایان هر اثر داستانی درج شود.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt">6-<SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 7pt"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>داستان‌های ارسالی پیش از این در هیچ جایزه‌ای برگزیده نشده باشند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt">7-<SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 7pt"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>داستان‌های رسیده در دو مرحله داوری می‌شوند و اسامی داستان‌های رسیده به مرحله دوم پیش از داوری نهایی در سایت انجمن داستان بیهقی منتشر خواهد شد.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt">8-<SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 7pt"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>مهلت ارسال آثار تا تاریخ 30 &nbsp;آذر است و تاریخ اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt">9-<SPAN style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 7pt"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>زمان و مکان برگزاری آیینی پایانی دومین دوره جایزه داستان بیهقی از طریق سایت انجمن اعلام می‌شود.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>10- علاقه‌مندان به شرکت در دومین دوره جایزه داستان بیهقی باید داستان‌های خود را از طریق پست الکترونیکی انجمن یه نشانی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt"><A href="mailto:bayhaqistory@gmail.com"><SPAN dir=ltr>bayhaqistory@gmail.com</SPAN></A> <SPAN lang=FA>ارسال کنند. و برای اطلاعات تکمیلی می‌توانند به سایت انجمن به نشانی </SPAN><A href="http://www.bayhaqi-story.ir/"><SPAN dir=ltr>http://www.bayhaqi-story.ir</SPAN></A><SPAN lang=FA> مراجعه کنند.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN lang=FA>11-موضوع آزاد است.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>روابط عمومی: آزاده کاظمی 09383389643</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>دبیر جایزه: بهاءالدین مرشدی</FONT></SPAN></P> text/html 2013-10-27T19:04:44+01:00 atreadab.mihanblog.com محمد بزرگپور دو غزل ناب از امیر ستار زاده http://atreadab.mihanblog.com/post/486 <p> با سلامی گرم خدمت همه ی عطر ادبی های سابق</p><p>دلیل نبودن های مکرر رو چیزی بجز گرفتاری نمی تونم بگم این دو غزل رو امیر جان برای جان تازه گرفتن وبلاگ برامون ارسال کردند.</p><p>========================================================</p><p>بر ترس و لرز و ودلهره یکدرد اضافه شد<br>بر من، کرور درد تبی سرد اضافه شد<br><br>تصویر آفرینش پاییز در من است<br>بر جسم سردوخشک رخی رزداضافه شد<br><br>ای کو چه ی خرابه ی بی رهگذر خزان!!<br>بر اهل بی نوای تو یک فرد اضافه شد<br><br>وان شب به بی کسان تو با طعنه ی زنی<br>در اوج یاس و دلهره یک مرداضافه شد<br><br>چیزی نکاست کوچ غریب نوازشش<br>اما به حجم آینه ها گرد اضافه شد<br><br>آن شب گذشت هیچ نشد غیر از اینکه باز<br>بر عمر انتظار ،شبی سرد اضافه شد..<br><br>_______________<br><br>زود سور وسات کوچم را فراهم میکنم<br>زود شر بودنم را از سرت کم میکنم<br><br>باز میگردم به کابوسی که از آن آمدم<br>سازگاری با هزاران ترس مبهم میکنم<br><br>تو عزیز شهر هر قلبی که میلت خواست باش<br>جای تو پیراهنی با خویش همدم میکنم<br><br><br>سخت و سر بالا وساکت خیره ای بر من هنوز <br>من هنوز از فرط حس ترس سر خم میکنم <br><br><br>من سرشتی از غم و دردو تب و تنهاییم<br>خوب سازش با خودم با درد با غم میکنم..<br></p> text/html 2013-10-17T21:02:24+01:00 atreadab.mihanblog.com مهدی شاهد گفتمش کشتی مرا بر گردنت خون من است http://atreadab.mihanblog.com/post/485 <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفتمش کـُشتی مرا بر گردنت خون من است <BR>گفت از جان بگذرد آن کس که مفتون من است</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفتمش با بوسه ای کردی ز خود بیخود مرا<BR>گفت این خاصیت لبهای میگون من است</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفتمش عشق تو عالمگیر کرد افسانه ام<BR>گفت این افسانه سازی ها ز افسون من است</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفتمش من واله و شیدا و مجنون توام<BR>گفت شهری واله و شیدا و مجنون من است</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفتم ای گل رسم و قانون نکویان چیست؟ گفت<BR>بی وفایی رسم من،بیداد قانون من است</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفتمش چون طبع من قد تو موزون است ٬ گفت<BR>طبع&nbsp; موزون&nbsp; تو هم&nbsp; از&nbsp; قد&nbsp; موزون&nbsp; من&nbsp; است</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=Arial>"دکتر محمد سیاسی" <HR> </FONT><FONT color=#ff9900 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>سلام</STRONG></FONT> <P></P> <P><FONT color=#ff9900 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>ظاهرا از وقتی که عطر ادبی ها دانشجو شدند دیگه سری به فقیر فقرا نمی زنند.زشته بابا!مگه ما ها دل نداریم؟<BR>خبری نیست،نه از شعر،نه از داستان،نه از آثار و نه از بحث های جالب تو کامنت ها ...</STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#ff9900 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>همدیگر رو تنها نگذاریم...</STRONG></FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2013-08-16T20:30:00+01:00 atreadab.mihanblog.com مهدی شاهد از مهر چه گفتم من و از کینه چه گفتی؟ http://atreadab.mihanblog.com/post/483 <FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>از مهر چه گفتم من و از کینه چه گفتی؟<BR>آوخ که به این عاشق دیرینه چه گفتی! </FONT></P> <P align=center></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>خون می چکد از بوسه ی گرمت چه بگویم<BR>ای نشتر جان سوز به این سینه چه گفتی؟</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>چون شمع سراپا شرر گریه ام ای خار<BR>با این تن پر آبله و پینه چه گفتی؟</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ای کاش که از رستم پیروز نپرسند<BR>از کشتن سهراب به تهمینه چه گفتی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>از خویش مکدر شد و چشم از همگان بست<BR>ای آه جگرسوز!... به آیینه چه گفتی؟</FONT><BR></P> <P align=center>"فاضل نظری"</P></FONT> text/html 2013-08-16T19:43:10+01:00 atreadab.mihanblog.com مهدی شاهد گوزلرین آلدی منی http://atreadab.mihanblog.com/post/482 <FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>سلام بر عزیزان </FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>امیدوارم حال همگی خوب باشه و آرزوی موفقیت برای همه دارم</FONT></P> <P><FONT color=#00cccc><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>و یک معذرت خواهی هم از محمد تلاشی عزیز و گروه سیب سبز که من برخلاف قولم نتونستم همراهشان باشم.خوب باور کنید زندگی من دست خودم نیست فقط ببخشید دیگه<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif">. <HR> </FONT></P> <P> <P></P> <P><FONT color=#000000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>امروز هم با اثر زیبایی از استاد داود آزاد در خدمتتان هستم ولی یک فرق اساسی این اثر این هست که شعر،ترکی هست و استاد با تار ایرانی یک تصنیف تورکی اجرا نموده اند که بسیار زیباست و آواز استاد هم بی نظیره.</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>لازم به ذکر می دانم این اثر از آلبوم «آی ایشیقی»(=نور ماه) استاد انتخاب شده و در آواز بیات شیراز است و توصیه می کنم حتما دانلود کنید و گوش کنید و حتی اگر در امکانتان هست آلبوم را هم از فروشگاه ها می توانید تهیه فرمایید.</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>دیگر بیش از این وقتتان را نمی گیرم.</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گوزلرین آلدی منی<BR>کمنده سالدی منی<BR>گئتمه گئتمه گل گوزل یار<BR>گئتمه گئتمه گل<BR>آمان دیر قویمایین<BR>یار گوزدن سالدی منی<BR>گئتمه گئتمه گل گوزل یار<BR>گئتمه گئتمه گل<BR>قوربان آخان گوزونه یار<BR>نازلا باخان گوزونه یار<BR>یئنه سورمه چکیب سن <BR>ائولر ییخان گوزونه<BR>گئتمه گئتمه گل <BR>گوزلرین مستی نه دیر<BR>ائله بیر قصدیمه دیر<BR>گئتمه گئتمه گل گوزل یار<BR>یار منی اینجیتمکدن <BR>بیلمیرم قصدی نه دیر<BR>گئتمه گئتمه گل گوزل یار<BR>قوربان آخان گوزونه<BR>نازلا باخان گوزونه<BR>یئنه سورمه چکیب سن <BR>ائولر ییخان گوزونه</FONT></P> <P>&nbsp;</P><FONT color=#ff0000><A title="" href="http://s2.picofile.com/file/7880391719/Getma_gal.mp3.html" target=_blank> <P align=center>لینک دانلود</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 54px; HEIGHT: 44px" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif" width=42 height=35></P> <P align=center></A></FONT></FONT></FONT><FONT color=#00cccc>&nbsp;</P></FONT> text/html 2013-08-13T18:35:58+01:00 atreadab.mihanblog.com محمد بزرگپور طرح اولیه فیلمنامه ارسال شد http://atreadab.mihanblog.com/post/481 طرح اولیه فیلمنامه به ایمیل نویسندگان ارسال شد کسانی که در گروه هستند و ایمیلی دریافت نکرده اند ما را مطلع سازند.